ЗДО ЯСЛА-САДОК №2

Річний звіт про діяльність закладу освіти

1. Дошкільний навчальний заклад  ясла-садок №2 розпочав свою діяльність у 26/06/1962 року. Побудований за типовим проектом та розрахований на перебування  75 дітей раннього та дошкільного віку. На даний час функціонує 4 групи:  

2.    1- раннього віку, 3 – дошкільного віку,в тому числі групи з пріоритетним спрямуванням. Відвідує заклад 135 дошкільнят.

3. Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, та нормативно-правовими документами

4. Власним Статутом та регламентується планом роботи на навчальний рік.

 5. Оскільки головним напрямком державної політики в сфері освіти проголошено особистісно - орієнтовану модель,  тому поставили перед собою мету та ряд завдань:

-забезпечити  реалізацію права громадян на здобуття якісної дошкільної освіти  

- здійснення гармонійного розвитку особистості.  

За принципом:  Вихователь-рівноправний партнер.

 6. Керуючись державним стандартом дошкільної освіти, яким є Базовий компонент та програмою розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» пріорітетами є освітні лінії,  які формують національну, соціально-моральну, екологічну  свідомість, сприяють фізичному пізнавальному, мовленнєвому, художньо-естетичному розвитку, сприяють підготовці спільно з батьками до навчання дітей у сучасній школі.
  7.Змістовний вислів американського психолога, реформатора освіти- Джона Дьюї:

«Якщо ми будемо навчати  сьогодні так,  як навчали вчора,  то ризикуємо відібрати в наших  дітей завтра»   

     

Працюючи над перспективою спрогнозували програму розвитку закладу, одним з  важливих розділів її є науково-методична робота, яку  ми будемо здійснювати, «Функціональна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі та забезпечення наступності між дошкільним навчальним закладом та загальноосвітньою школою»

      8. Для здійснення особистісно-орієнтованого навчання  і виховання дошкільників, педагоги застосовують різні форми пізнавальної діяльності дітей. Одним із основних видів є гра « Навчаємось, граючись».

      9. Наше педагогічне  кредо:

 «Спочатку любити, потім учити»

     10.Надаємо увагу по виявленню інтересів дітей та їх обдарованості через розширення мережі гуртків. Хореографії, англійської мови, фізкультурно-оздоровчого, вокального, пізнавального

     11. Здобуття дошкільної освіти є обов´язковим, тому провели облік дітей 5-річного віку по мікрорайону, в нас працює консультаційний пункт
     12. Надаємо психологічну допомогу,та будемо здійснювати ще й логопедичну. Розробили проект психологічний супровід освітньо-виховного процесу "В полі зору -кожна дитина", де спрогнозували роботу з дітьми, які адаптуються у закладі, гіперактивних дітей та дітей з особливими потребами, а також для подолання комплексів6 сором´язливість, страхи. Для цього дообладнаємо ігрову кімнату з осередками ігор з кінетичним піском, кольоротерапії, психогімнастики.
     13. Завдячуючи батьківській громаді систематично поповнюєм розвивально-ігрове середовище  інтерактивними іграшками, лего-конструкторами, обладнанням для рухової активності, творчими іграми. В перспективі створення спортивної кімнати, залучивши благодійні внески батьківської громади, спонсорську допомогу та бюджетні кошти.
     14. Сучасна освіта потребує оновлення. Ми прогнозуємо активне впровадження інноваційних технологій і продовжуємо створення умов для їх здійснення. Так, цього року ми розпочинаємо роботу над програмою з  економічного виховання «Афлатот», будемо   впроваджувати елементи методики М. Монтессорі, здійснення морально-етичного виховання за спадщиною В. Сухомлинського.
     15.Розпочинаємо проект "Національно-патріотичного виховання". Це роботи за блоками: історія міста;
вулиці нашого міста, визначні місця; праця дорослих, підприємства; видатні люди нашого міста;природа , культура рідного міста. Які плануємо здійснювати під час екскурсій, зустрічей з цікавими людьми, під час участі у благогдійних акціях із залученням батьків.
     16. Для роботи в інноваційному режимі ми маємо досвідчений, творчий педагогічний  колектив у складі 13 педагогів: 10- з повною вищою освітою і 3- з неповною вищою освітою. З них: 1-з вищою кваліфікаційною категорією; 2-фахівці першої кваліфікаційної категорії і 1- фахівець  другої категорії, решта – спеціалісти.

Ставимо перед собою завдання підвищувати фаховий рівень педагогічних працівників.

     17. З цією метою плануємо використовувати сучасні передові методи роботи. В тому числі онлайн-конференції, семінари, участь у конкурсах і фестивалях.

Публічність, обговорення у колі фахівців допоможе вибрати найкращий шлях  для особистісно-зорієнтованого навчання дітей, через обговорення  та  пропагувати його, підняти престиж закладу.

    18. Свій досвід роботи ми пропагуємо з іншим ЗДО міста, області, та зарубіжжя через сторінки всесвітньої мережи файсбук

    19. Тісно співпрацюємо з ЗЗСО №2 для забезпечення наступності у роботі.  

    20. Одним з пріоритетів духовно-виховної роботи закладу є співпраця з церковною громадою: отцем Михайлом Микитою церкви та отцем Іваном з церкви Володимира, це ранішні щотижневі молитви.

    21.  Співпрая з родинами вихованців "Єдина родина",

педагоги та батьки два береги однієї річки і єднають їх діти, тому своє майбутнє вбачаємо у тісній співпраці з родиною: спільних обговореннях,  спільних діях у вихованні та навчанні дітей згідно проекту «Єдина родина»
      22. Фінансово-господарська діяльність ДНЗ здійснюється на основі коштів державного та місцевого бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу для забезпечення належних умов його життєдіяльності, а також передбачає залучення позабюджетних (благодійних, спонсорських) коштів, що не суперечить чинному законодавству України.
      23. Ми прагнемо, щоб наші діти відвідували сучасний , комфортний, естетичний   заклад. У прагненні цього ми плануємо за згодою батьківської громади брати участь в обласному проекті «Спортивна кімната».


       Щорічно покращуємо матеріально-технічну базу закладу, завдяки добровільним, благодійним внескам батьків.

 

№ з/п

Зміст плану роботи

Призначення

Термін виконання

 1

Придбати меблі: столи, парти,ліжка, стільці, лави

В групи, музичну залу

2018-2020

2

Придбати постіль

В групи

2018-2020

3

Придбати спецодяг  для обслуговуючого персоналу

 

2018-2019

 4

Придбати жалюзі

В спальні кімнати

2018-2020

5

Провести капітальний ремонт:

-електропроводки

В закладі

2018-2020

6

Придбати пісуари для старших дітей, біде для маленьких

 В умивальні кімнати

2016-2020

 

7

Придбати електродуховку, шафи-стилажі

Харчоблок

2018-2020

8

Придбати порохотяги

В гупи

2016-2020

9

Придбати бойлери

 В групи

2018-2020

10

Закупити кухонний, столовий посуд

Харчоблок, групи

2018-2018

11

Придбати комплекти білизни, рушники

В групи

2018-2020

12

Замінити двері

В групи

2018-2020

13

Провести поточні ремонт груп

 

2018-2020

14

Провести ремонт коридорів

У закладі

2018-2020

15

Замінити лампи на енергозберігаючі

 В закладі

2018-2020

16

Придбати  килимові покриття в музичну залу, спортивну кімнату

 спортивна, музична зала

 

2018-2020

17

Полагодити, пофарбувати огорожу

 Навколо території

2018-2020

18

Участь у міні- проектах, щодо благоустрою території.

 

2018-2020

 

     

 

 

Життєве  кредо:

 «Все в наших руках, тому їх не можна опускати»

   24.  Очікувані результати
Основними результатами розвитку дошкільного закладу будуть системні позитивні зміни, зокрема:
- оновлення змісту дошкільної освіти;
- морально-духовний розвиток дитини, виховання в неї ціннісного ставлення до природи, культури, людей, власного «Я»;

- здатності приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал;
- сформованість свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян,  як найвищої соціальної цінності;                       -підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;
- підвищення рівня професійної підготовки вихователів з формування духовної, моральної, правової культури дошкільника;
- раціональне використання ідей передового досвіду та розробка власних педагогічних технологій, що сприятимуть підвищенню якості знань дошкільників;
- систематичне включення ІКТ в освітній процес ДНЗ;
- результативність надання додаткових освітніх послуг;
- формування вмінь та навичок, необхідних для навчання в школі;
- активна участь громадськості, батьків до формування освітньої політики закладу;
- зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу.
 Є гарний вислів:"Хочемо виховати дитину хорошою- зробімо її щасливою".