ВУЗ ШАГ

Результати моніторингу якості освіти

      На виконання річного плану освітньо-виховної роботи на 2018 - 2019 н. р.  протягом жовтня - листопада 2018 року проводився моніторинг рівня знань дітей з мовленнєвого та логіко-математичного розвитку, освітні лінії "Мовлення дитини", "Дитини в сенсорно-пізнавальому розвитку".

     Мета: визначення рівня знань дітей старшого дошкільного віку,  допомога вихователю у подальшому плануванню   індивідуальної роботи   з дітьми.

     Методи: спостереження за дітьми під час освітньо-виховної роботи, індивідуальні опитування, робота з картками, графічні диктанти, логічні завдання, конструктивний матеріал.

     Показники компетентності:

     Високий рівень – діти сприймають інформацію активно, самі цікавляться нею, працюють на творчому рівні;

     Достатній – діти активні, але потребують допомоги з боку вихователя, мають знання про об’єкти, дії та потребують навідних запитань.

     Середній – діти сприймають інформацію пасивно, виявляють активність лише після нагадувань та повторень дорослого.

     Низький – діти сприймають інформацію байдуже, не цікавляться процесом навчання. 

В ході проведення моніторингу рівня знань виявлено такі результати:

 

2018 - 2019

 

Мовленнєвий розвиток:

Пізнавальний розвиток

(логіко-математична діяльність)

 

кількість дітей

%

кількість дітей

%

Високий

6

21

3

11

Достатній

13

47

18

64

Середній

9

32

6

21

Низький

0

0

1

4

 Загальна кількість дітей

28

28

 

 

Виходячи з результатів дослідження, слід зазначити, що у дітей переважає високий та достатній рівень знань. Проте у дітей ще недостатньо сформовані такі поняття, як час, місяці, більшість дітей на середньому та низькому рівні засвоїли назви місяців та орієнтування на годиннику.

 

 

2017 - 2018

Фактори оцінювання: 

1.Фізичний розвиток і здоров’я дитини;

2.Соціальний розвиток;

3.Природничо-екологічний розвиток;

4.Предметно-практична діяльність і художньо-естетичний роз­ виток;

5.Ігрова діяльність;

6.Сенсорно-пізнавальний розвиток;

7.Мовленнєвий розвиток.

Кожен фактор має критерії, що відповідають тим видам компетенцій, яких набувають діти в межах зазначеного фактора. Оцінено кожен критерій у балах (від 0 до 4) залежно від рівня сформованості відповідної компетенції та біологічної зрілості дитини.

Для оцінювання критеріїв використовують такі методи, як спостереження, бесіда, аналіз результатів діяльності дитини. Невід’ємною складовою системних моніторингових досліджень є кваліметрична модель оцінювання рівня розвитку та вихованості дитини дошкільного віку. Орієнтовні показники оцінювання критеріїв: 4 бали — компетенція сформована в повній мірі; 3 бали — компетенція сформована в достатній мірі; 2 бали — компетенція сформована посередньо; 1 бал — компетенція сформована мінімально; 0 балів — компетенція не сформована.

Слід зазначити, що аналізуючи оцінки, наведені в моделі, можна зробити висновок про те, які складові потребують доопрацювання. Так, завдяки аналізу за кожним критерієм чітко простежено слаб­кі сторони, конкретні напрями, над якими педагог має попрацювати, щоб підвищити якість своєї роботи над розвитком компетенції кожної дитини.

Таблиця результативності кваліметричного дослідження:

 

Мовленнєвий розвиток:

 

І оцінювання

ІІ оцінювання 

 

кількість дітей

%

кількість

%

Високий

3

10

8

27

Достатній

13

44

6

20

Середній

10

33

16

53

Низький

4

13

0

0

Загальна кількість дітей

30

30

 

Пізнавальний розвиток (логіко-математична діяльність)

 

І оцінювання

ІІ оцінювання

 

кількість

%

кількість

%

Високий

3

10

11

40

Достатній

13

44

5

17

Середній

10

33

12

40

Низький

4

13

1

3

Кількість дітей

30

30

 

Рівень розвитку дітей старшого дошкільного віку

 

кількість

%

Високий

15

50

Достатній

8

27

Середній

7

23

Низький

0

0

Кількість дітей

30

За  результатами кваліметрії  визначено сумарний кінцевий по­казник рівня розвитку та вихованості дитини старшого дошкільно­го віку. При цьому Діаграма дала змогу з’ясувати невикористані резерви розвитку дитини. Ці  матеріали моніторингу  будуть використані для забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти.